Tiếng Việt English
  093.887.0943
        (028) 393.50.693
 
Trang Chủ
An Cung - Ngưu Hoàng
Sâm - Nhung
Yến - Đông Trùng
Rượu Ngâm
Dụng Cụ Y Tế
Giới Thiệu
Mua Hàng
 
 
Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo
Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo
700.000 đ  
 
Viên Bổ Phế ĐTHT
Viên Bổ Phế ĐTHT
850.000 đ  
 
Viên ĐTHT Bổ Thận
Viên ĐTHT Bổ Thận
900.000 đ  
 
ĐTHT Thảo Sấy
ĐTHT Thảo Sấy
140.000 đ  
ĐTHT Nguyên Con
ĐTHT Nguyên Con
6.000.000 đ  
 
ĐTHT Nguyên Con Tươi
ĐTHT Nguyên Con Tươi
7.500.000 đ  
 
ĐTHT Hector phục hồi
ĐTHT Hector phục hồi
350.000 đ  
 
Tăng lực ĐTHT Hector Sâm
Tăng lực ĐTHT Hector Sâm
500.000 đ  
ĐTHT Hector Hạ Áp Khang
ĐTHT Hector Hạ Áp Khang
190.000 đ  
 
Tăng lực ĐTHT Hector Sâm
Tăng lực ĐTHT Hector Sâm
400.000 đ  
 
ĐTHT Đường Khang hộp
ĐTHT Đường Khang hộp
180.000 đ  
 
ĐTHT Đường Khang hộp
ĐTHT Đường Khang hộp
360.000 đ  
ĐTHT Cordyceps 365 Hộp 30g
ĐTHT Cordyceps 365 Hộp 30g
2.400.000 đ  
 
ĐTHT Hồi Sinh
ĐTHT Hồi Sinh
2.300.000 đ  
 
ĐTHT Hồi Sinh Đặc Biệt
ĐTHT  Hồi Sinh Đặc Biệt
4.500.000 đ  
 
ĐTHT Sơi Khô Khang Thịnh
ĐTHT Sơi Khô Khang Thịnh
1.750.000 đ  
Đông trùng hạ thảo dạng nước
Đông trùng hạ thảo dạng nước
1.200.000 đ  
 
Chất chiết đông trùng hạ thảo
Chất chiết đông trùng hạ thảo
1.150.000 đ  
 
Viên đông trùng hạ thảo
Viên đông trùng hạ thảo
900.000 đ  
 
Nước ép đông trùng hạ thảo
Nước ép đông trùng hạ thảo
600.000 đ